Polityka prywatności
Polityka prywatności - RODO

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych", "RODO") pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, jest firma "MTM" Marek Moczarki z siedzibą w Częstochowie przy Al. NMP 35/17 (dalej "MTM") operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.lavitadare.pl (dalej "strona internetowa").


II. Źródło pochodzenia danych osobowych

Firma MTM pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z rezerwacjami oraz zamówieniami dokonanymi telefonicznie.


III. Cel pozyskiwania danych osobowych

Celem pozyskiwania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie procesu realizacji zamówienia. Dane te są zatem niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku z dokonaniem przez Państwa zamówień telefonicznych. W całym zakresie podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do dokonania zamówienia.
Dane osobowe zbierane przez firmę MTM mogą służą w szczególności do:
- zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
- obsługi reklamacji,
- obsługi zapytań oraz kontaktowania się z Państwem w sprawie zamówień,
- obsługi Państwa próśb przekazywanych działowi obsługi klienta, nawet gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.


IV. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Firma MTM gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności następujących praw:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania danych osobowych (poprawiania w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne),
- prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - w przypadku zrealizowania umowy lub jej rozwiązania),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w zakresie, który nie uniemożliwi wykonania zawartej z Państwem umowy),
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


V. Udostępnianie danych osobowych

Firma MTM może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną.


VI. Okres przechowywania danych osobowych

Firma MTM przechowuje Państwa dane osobowe w systemie teleinformatycznym przez czas niezbędny do realizacji danego zamówienia. 
Państwa dane osobowe są automatycznie (nawet bez Państwa dyspozycji) usuwane z systemu teleinformatycznego w możliwie jak najkrótszym okresie.  


VII. Kontakt w sprawie przetwarzania danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Trattoria "La Vita Da Re", Al. Najświętszej Maryi Panny 35/17, 42-200 Częstochowa 
- przez e-mail: marek.moczarski@lavitadare.pl

Polityka prywatności - pliki COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo­kies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Administrator wykorzystuje cookies w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych serwisu internetowego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

3. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej.